Verantwoord Ondernemen | Tumble 'N Dry

Responsible Growth

We verkopen onze producten in de dynamische modewereld. Een wereld die steeds verandert en waarin nieuwe ontwikkelingen elkaar snel opvolgen. Tumble 'N Dry streeft naar groei en vernieuwing, maar wel op een verantwoorde manier. Continu wordt er gezocht naar verbeteringen voor onze productieketen. Tumble 'N Dry vindt het belangrijk dat iedereen die aan onze producten werkt dit onder de best mogelijke arbeidsomstandigheden doet. In onze wereld komen er steeds meer mensen bij, maar grondstoffen worden steeds schaarser. Tumble 'N Dry ziet het als haar verantwoordelijkheid om samen met stakeholders te zoeken naar mogelijkheden om onze producten op de meest verantwoorde manier te laten maken.

1: Convenant Duurzame Kleding en Textiel

Tumble 'N Dry is trots om te kunnen zeggen dat wij, als voorloper, het Convenant Duurzame Kleding en Textiel hebben ondertekend. Samen met meer dan 60 Nederlandse kledingmerken, de overheid, NGO’s, brancheorganisaties en vakbonden slaan we de handen ineen om duurzaamheid in de internationale kleding- en textielproductieketen te verbeteren en te versterken.

Op 4 juli 2016 hebben we het convenant ondertekend. Het eerste jaar hebben we onze eerste stappen gezet en nu zijn we klaar voor het vervolg. De afgelopen tijd hebben we in kaart gebracht waar al onze kleding gemaakt wordt en hebben we, waar nodig, veel energie gestoken in het verbeteren van de arbeidsomstandigheden bij deze productielocaties. Met de fabrieken die verbeteringen moeten implementeren, hebben we gesprekken gehad en plannen gemaakt hoe ze dat kunnen realiseren. Verder hebben we een overzicht gemaakt van de impact van onze grondstoffen en gaan we de komende jaren meer duurzame grondstoffen gebruiken in onze producten. Daarnaast hebben we een lijst opgesteld met dierlijke producten die we uitsluiten in ons productieproces. Al deze plannen hebben wij in een uitgebreid rapport beschreven, die wij aan het secretariaat van het Convenant Duurzame Kleding en Textiel ter beoordeling hebben aangeboden.

Klik op de link als je meer wilt weten over het Convenant Duurzame Kleding en Textiel. http://www.internationalrbc.org/garments-textile?sc_lang=nl

2: Arbeidsomstandigheden
BSCI
Goede arbeidsomstandigheden voor de mensen die aan onze producten werken vinden wij belangrijk, daarom hebben we ons aangesloten bij het Business Social Compliance Initiative (BSCI) van de Foreign Trade Association. Samen met het BSCI werken wij, door middel van het uitvoeren van audits en verbeterplannen, aan het stap voor stap verbeteren van de arbeidsomstandigheden bij onze producenten. We hebben de BSCI Code of Conduct geïmplementeerd in ons beleid, nemen deel aan trainingen en workshops en er worden onafhankelijke audits op onze productielocaties uitgevoerd. De resultaten van deze onafhankelijke controles worden naar de leverancier en naar ons gestuurd, waarna we een verbeterplan maken, mocht dit nodig zijn. Als een leverancier aan onze social compliance eisen voldoet, kan de leverancier toegevoegd worden aan ons leveranciers bestand, anders niet. Belangrijke thema’s waarop gelet wordt tijdens audits zijn onder andere: gezonde en veilige werkomstandigheden, geen vorm van gedwongen arbeid en geen kinderarbeid. Wil je meer leren over BSCI, bezoek dan: www.bsci-intl.org

3: Milieu

Tumble 'N Dry is zich bewust van de impact die we veroorzaken door de productie van kleding op zowel mens als dier. We beseffen dat het moeilijk is om aangetaste componenten te herstellen. Voorkomen is beter dan genezen! Daarom willen we onze impact verkleinen en waar mogelijk het milieu niet aantasten.

Grondstoffen
Om de impact op het milieu en het gebruik van sommige materialen te verkleinen, hebben we een overzicht gemaakt van materialen die als duurzaam worden gezien. We gaan meer van deze duurzame materialen gebruiken in onze kleding, zoals biologisch katoen, lyocell/tencel en linnen. Een van onze prioriteiten is het vervangen van katoen door biologisch katoen, omdat dit ons meest gebruikte materiaal is en één van de minst duurzame materialen.

Watervervuiling, chemicaliën, water en energie
Fabrieken die kleding produceren, hebben een grote impact op het milieu, omdat zij gebruik maken van water, energie en chemicaliën. Ons beleid richt zich op de volgende processen: verven, bedrukken en de plaatsen waar kleding gewassen wordt. In hechte samenwerking met onze partners hebben we beleidsplannen gemaakt om in de komende jaren het gebruik van chemicaliën terug te dringen en de impact van watervervuiling en energieverbruik te verkleinen.

Dierenwelzijn
Wij maken geen gebruik van dierlijke producten in onze kleding.

4: Productielocaties

Tumble ‘N Dry produceert haar kleding in de volgende landen. De getallen tussen haakjes geven het aantal productielocaties aan in 2017. India (16), China (11), Nederland (4), Turkije (4), Greece (2), Pakistan (3), Singapore (1), Bulgarije (2).

5: FAQ

Heb je vragen over ons MVO-beleid? Lees dan eerst onze FAQ misschien staat het antwoord dat je zoekt hierbij. Zo niet, stuur je vraag naar: csr@tumblendry.com We zullen dan zo snel mogelijk reageren.

1. Hoe worden de fabrieken gecontroleerd waar Tumble 'N Dry producten worden gemaakt?

We zijn aangesloten bij BSCI, waarbij externe onafhankelijke partijen regelmatig audits uitvoeren bij onze private label kledingproducenten. De fabriek en Tumble ‘N Dry krijgen een rapport met de resultaten van de audit, waarna bekeken wordt welke stappen gezet moeten worden om verbeteringen in de arbeidsomstandigheden te realiseren, mocht dit nodig zijn. Voor meer info zie: www.bsci-intl.org.

2. Wat doet Tumble 'N Dry om kinderarbeid te voorkomen?

Kinderarbeid zien wij als een zero tolerance onderwerp in ons beleid en productieproces. Dit geldt overigens ook voor gedwongen arbeid en voor onveilige en ongezonde werkomstandigheden. We besteden extra aandacht aan deze onderwerpen om te voorkomen dat er misstanden in onze keten plaatsvinden. Fabrieken krijgen regelmatig een audit die inzicht geeft in de situatie van deze producent. We bespreken de resultaten altijd direct met onze producenten.

3. Wat voor duurzame materialen gebruikt Tumble 'N Dry voor haar producten?

Onder duurzame materialen verstaan we enerzijds biologische materialen en anderzijds materialen die van oorsprong duurzaam zijn, zoals linnen bijvoorbeeld. Bij biologische productie is het gebruik van genetisch gemodificeerde zaden, bestrijdingsmiddelen en chemische kunstmest verboden. Door middel van het gebruik van effectieve bewateringstechnieken is de productie met biologische producten duurzamer dan de gebruikelijke manier van produceren. Varova Fashion Group stimuleert het gebruik van onder andere biologisch katoen, linnen en tencel/lyocell in onze producten. Deze materialen ga je meer terugvinden in onze collecties.

4. Waar wordt de kleding van Tumble 'N Dry gemaakt?

Onze kleding wordt op veel plekken op de wereld gemaakt. Zie voor een overzicht hiervan bij blokje vier ‘Productielocaties’.